Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1291503
  • e1.jpg
  • e4.jpg
  • e5.jpg
  • e6.jpg

Duszpasterstwo w szkołach

20 listopada zakończył się zorganizowany przez Parafię św. Katarzyny konkurs plastyczny pt. "Każdy świętym może być". Zainteresowanie konkursem przekroczyło wszelkie oczekiwania organizatora. Ilość prac, pomysły i techniki poważnie zaskoczyły. Na konkurs prace plastyczne zgłosiły słupieckie przedszkola i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 Większość prac przedstawiała świętych ze znanych obrazów. Były też i takie, które przedstawiały świętych podczas wykonywania obowiązków czy w momencie śmierci. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom i młodzieży patronów z chrztu świętego. Dzieci miały nie tylko namalować swoich patronów, ale przede wszystkim dowiedzieć się czegoś o nich (młodsze dzieci od rodziców, starsze – z internetu, książek), by następnie podczas katechezy podzielić się zdobytą wiedzą. Podajemy laureatów konkursu:

I miejsce - Amelia Ćwik - kl.IVc, Milena Kuczaik - kl.IIIb, Tamara Hupało - kl.IIIa

II miejsce - Maria Dybek - kl.IVc, Oliwia Tarnawska kl.IIIa, Milena Szymańska - kl.IVa

III miejsce - Dominik Ziewacz - kl.IIIa, Natalia Achrem - kl.IIId, Marcin Muła - kl.IVc

Wyróżnienie: Anna Uroda, Aleksandra Kruk, Szymon Niemas, Oliwia Wacławik, Emilia Ołdak, Martyna Kulczycka


Za wszystkie złożone prace dziękujemy i zachęcamy dzieci i młodzież do modlitwy do poznanych świętych podczas pacierza. ks. Marcin

Kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim- napisał  papież Franciszek w orędziu na I Światowy Dzień Ubogich. Odbywa się on dziś 19 listopada pod hasłem: „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. Jakże ważne jest, by miłość do Boga okazać swoimi czynami. A może do tego wykorzystamy swoje talenty, o których słyszymy dziś w ewangelii? Dziś  podczas niedzielnej Mszy Św., kiedy to gromadzimy się przy Ołtarzu Pańskim, by spotkać się ze Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, ks. Marcin zapytał dzieci:  Jakie macie talenty? Odpowiedzi było wiele. Jeden tańczy, drugi śpiewa, trzeci maluje, pięknie czyta, ma zdolności matematyczne… Każdy z nas, czy to duży, czy mały otrzymuje od Boga pewne talenty: dar życia, zdolności rozumienia i chcenia, kochania i działania, łaski, miłości, osobistego powołania. Najważniejsze jest, by umieć podzielić się z nim z drugim człowiekiem. Przecież umiejętność dzielenia się  to też talent. I nasz dobry Bóg nie postępuje niesprawiedliwie, rozdzielając w rozmaity sposób swoje dary, ponieważ daje każdemu tyle, ile potrzeba do zbawienia. Nie jest ważne, czy się otrzyma wiele lub mało, lecz należy gorliwie używać tego, co się otrzymało. Z pewnością najlepiej, jak tylko umieli czynili to w swoim życiu Św. Cecylia i Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. To ich życiorysy mogliśmy poznać dzisiaj, dzięki utalentowanym uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 7. W postać Św. Cecylii- jednej z najsłynniejszych męczennic Kościoła, patronki muzyki kościelnej – wcieliła się doskonale Wiktoria Krzemińska, natomiast rolę Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki- sługi Bożego, męczennika- odegrał Jan Toporowski. Postaci innych Świętych i Błogosławionych reprezentowały dzieci i młodzież podczas „Plejady Świętych- Wielkich Imienin 20017” w Ząbkowicach Śląskich. Dziękujemy, że przez chwilę mogliśmy być bliżej tych, którzy tak dobrze w swoim życiu wykorzystali otrzymane talenty. Niech będzie to zachęta dla nas, by ich naśladować, by zawsze, kiedy tylko mamy sposobność czynić dobro, by pomagać tym, którzy tego potrzebują, by z każdym krokiem być bliżej świętości. Agnieszka

Więcej informacji o spotkaniu:

http://wakcji24.pl/2017/11/20/i-swiatowy-dzien-ubogich/

Boże, dzięki Twojej łasce święta Elżbieta widziała i czciła Chrystusa w ubogich, przez jej wstawiennictwo daj nam ducha miłości, abyśmy wytrwale służyli potrzebującym i cierpiącym. Kolekta ze wspomnienia św. Elżbiety nasuwa w refleksji zachętę do czynienia miłosierdzia i praktycznego realizowania nauki Jezusa. Rozumieć ją można i tak, jak wskazuje znana sentencja: „To, co robimy dla siebie umiera z nami. To, co robimy dla innych żyć będzie wiecznie”. W dzień wspomnienia św. Elżbiety Węgierskiej, patronki trzeciego zakonu św. Franciszka, dzieci z całej diecezji świdnickiej, także i z parafii św. Katarzyny w Słupcu, udały się do Ząbkowic Śląskich na konkurs ”Plejada Świętych - Wielkie Imieniny 2017”. Ze Słupca na tę imprezę udało się 21 osób, wśród nich katecheci: ks. proboszcz Krzysztof, ks. Marcin, katechetka Mariola oraz pani Beata i pani Ewa. Spotkanie dla dzieci z klas od 1 do 3 rozpoczęło się o godz. 10.15 i trwało do 11.30. W tej grupie parafię Słupiec reprezentowała Viktoria Krzemińska, która przedstawiła św. Cecylię – męczennicę, patronkę muzyki kościelnej. Pierwszą część jury zakończyło rozdaniem pamiątkowych nagród oraz pamiątkowym zdjęciem grupowym. W czasie przerwy dzieci wraz ze scholką z Ząbkowic śpiewały piosenki religijne, jak np: Nie ma takiego jak Jezus, Taki mały taki duży... Część druga, dla dzieci i młodzieży z klas 4-7, rozpoczęła się o godz. 12.00. W tej części parafię św. Katarzyny reprezentowały: Maria Leśniak, przedstawiająca bł. Natalię – męczennicę II wojny światowej oraz Karolina Kulba, prezentująca postać św. Kornelii – męczennicy z IV wieku. Trzeba zaznaczyć, że poziom występów dzieci był bardzo wysoki, stąd wyłonienie laureatów było dla jury trudnym zadaniem. Po wspólnym zdjęciu dzieci udały się do Słupca, by w najbliższą Niedzielę o godz. 11.15 w kościele pokazać „swoich” świętych parafianom. ks Marcin

Więcej informacji o plejadzie świętych:

http://swidnica.gosc.pl/gal/spis/4321051.Plejada-Swietych-2017

Dnia 15.11.2017r.  w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbył sie XXIII  Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. Z naszej szkoły wzięło udział 8 uczniów. Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:  kategoria IA- II miejsce Błażej Szafran kl.4d, kategoria IB -Wyróżnienie-Amelka Nikodem kl.kl.7ap SP kategoria II (klasy gimnazjalne)-II miejsce Rozalia Kozakowska 3cg GM, wyróżnienie Dariusz Redlicki 2bg GM. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe i słodkości. Mimo że rywalizacja  wzbudziła  w uczestnikach wiele emocji ,wygranymi byli tak naprawdę wszyscy. Recytacja pięknej poezji religijnej była "ucztą dla ducha" .Praca ,jaką włożyli uczniowie i jej efekt to satysfakcja i radość na chwałę Bożą. Gratulujemy wszystkim uczniom, również tym, którzy zakwalifikowali się do ww. etapu, Są to: Przemysław Schmidt 2bg GM, Paweł Bochenek 4dp SP,Marcel Ignatowski4dp SP, Malwina Pietrasz 4dp SP Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów: p. Sylwii Krenz, p. Kamili Tracz- Motale, p. Annie Mrukowskiej, p. Magdalenie Ignatowskiej i p. Marioli Ligorowskiej oraz rodzicom. Mariola

14 listopada 2017 roku, godzina 17.00, kościół pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie – to początek wieczornego spaceru urokliwymi uliczkami Nowej Rudy dla ponad 60-ciu młodych osób ze szkół noworudzkich i Słupca, którzy przybyli tu wraz z opiekunami i rodzicami. Nasze gimnazjum reprezentowało 8 osób wraz z opiekunami Panią Magdaleną Schmidt i ks. Marcinem. Rozświetlony kościół, otulony dźwiękami płynącymi z przepięknych XIX wiecznych organów oczarował przybyłych,  tak jak to robi od  1889 roku. O historii budowy kościoła św. Mikołaja, o kapłanach, którzy ukochali to miejsce jak żadne inne – opowiadał gospodarz świątyni, badacz, pisarz, pasjonat – proboszcz Jerzy Kos. Natomiast o organach kościelnych wie wszystko - organista Paweł Kopeć, który dla gości wykonał kilka utworów, aby pokazać piękno barwy tego wspaniałego instrumentu, największego na Ziemi Kłodzkiej. Żegnając majestatyczny kościół św. Mikołaja, kamiennymi, stromymi schodami udaliśmy się na położoną wzdłuż rzeki Włodzicy – ulicę Aleksandra Fredry. Spacer po mieście prowadziło dwóch przodowników PTTK oddziału Nowa Ruda, im. Gwarków Noworudzkich – Pan Edward Soja i Pan Andrzej Wiśniewski, którzy w ciekawy sposób opowiadali między innymi o działającym w Nowej Rudzie kino-teatrze, pierwszym szpitalu i licznych młynach oraz zajazdach. Idąc pięknie oświetlonymi uliczkami weszliśmy na Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą, gdzie mogliśmy podziwiać takie perełki historyczne jak: figurę św. Jana Nepomucena pochodzącą z 1706 roku, Kaplicę loretańską z niewielką Kalwarią oraz jedynie w zarysie bryłę kościoła św. Krzyża – historycznie pierwszą świątynię w naszym mieście. Ulica Nadrzeczna zachwyciła młodych ludzi, uroczymi domami tkaczy, pochodzącymi z XVII i XVIII wieku, a gruntownie przebudowanymi pod koniec XIX i na początku XX wieku. Listopadowy wieczór z temperaturą ok. 3º C, zaczął się robić się mało przyjemny dlatego wszyscy chętnie skorzystaliśmy z gościnności Pana Jacka Kozłowskiego, właściciela Pabu Remiza. Przy gorącej herbacie z sokiem malinowym i dobrym ciastku zregenerowaliśmy siły . Czas jednak było iść dalej, bo czekała na nas wyciszona, otulona mgłami i nocą nasza Nowa Ruda.  Udaliśmy się w kierunku ulicy Piastów mijając po drodze ciekawy, wyremontowany „szklany dom” przed którym swoje miejsce znalazła zabytkowa figura św. Jana Nepomucena – kiedyś szczególnie ukochanego świętego, dzisiaj często zapomnianego. Ulice Piastów i Podjazdowa zachwyciły nas pięknymi zdobieniami kamieniczek, wspaniałymi portalami i różnorodnością architektoniczną. Ale nasza wędrówka niestety zbliżała się do końca przed nami rynek - to serce i wizytówka miasta, perełka architektoniczna. Podziw wzbudził wspaniale oświetlony ratusz, pochodzący z 1884 roku, a w północnym narożniku ratusza ujęcie wody pochodzące z XVII wieku z figurą św. Floriana, patrona strażaków. Nasz wieczorny spacer po Nowej Rudzie zakończyliśmy przed rzeźbą św. Jana Chrzciciela pochodzącą z 1909 roku. Dziękujemy za ten historyczno – romantyczny wieczór. Chcemy poznawać historię miejsca w którym żyjemy, uczymy się, pracujemy, chcemy być częścią jego dziejów, chcemy dobrze znać naszą piękną, małą Ojczyznę, dlatego ten spacer to jedynie początek naszego WSPÓLNEGO OCZAROWANIA.

Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój,  a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój! Żołnierska nuta wybrzmiała w piątek 10 listopada w Domu Parafialnym podczas „Wieczoru z piosenką patriotyczną”, który to w naszej Parafii rozpoczął obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Program słowno-muzyczny przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z nauczycielami: panią Magdaleną Lichwą oraz panią Jadwigą Kozakowską przybliżył nam  drogę do wolności naszej Ojczyzny. Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Wszyscy zgromadzeni w sali Dobrego Pasterza, a wśród nich dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 7, ksiądz proboszcz Krzysztof Iwaniszyn, ks. Marcin, rodzice młodych artystów, ich babcie i dziadkowie oraz dzieci i młodzież w ten piątkowy wieczór mogli włączyć się w śpiew pieśni patriotycznych.  Śpiewniki „ Droga do wolności pisana żołnierską nutą” czekały na stolikach, na których królowała biel i czerwień. Dzieci doskonale wcieliły się w odgrywane przez siebie role. Postać marszałka Józefa Piłsudskiego, towarzyszący mu żołnierze w zielonych beretach, dziewczynki z warkoczami i biało-czerwonymi kokardami – to wszystko doskonale nam ukazało Polskę  i jej trudną drogę do niepodległości. A przy filiżance kawy i pysznym ciastku czas upłynął na rozmowach i refleksji. Dziękujemy za tę wzruszającą lekcję historii, pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu, ukazanie nam jak ważną datą dla każdego Polaka jest 11 listopada - symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Agnieszka Kruk

Więcej informacji o spotkaniu z piosenką patriotyczną:

http://swidnica.gosc.pl/doc/4306063.Swietowanie-w-rodzinnym-gronie

Do I etapu konkursu, który odbył się 9 listopada, zgłosiło się 12 uczniów. Spotkanie rozpoczął ks. Marcin od przybliżenia wartości modlitwy do świętych, jaki daje czas listopada. Przypomniał, że święci przeszli przez świat dobrze czyniąc i za to otrzymali Niebo. Podkreślił, że byłoby za bardzo bajkowo, gdyby na swojej drodze nie spotykali trudów, ale praca, wymaganie od siebie i święty upór dały motywację w ich pielgrzymce do nieba. Ksiądz wspomniał też o św. Janie Pawle II, który mówił, że święci mogą być dla dzisiejszego świata zawstydzeniem. Po wprowadzeniu przyszedł czas na przedstawienie jury w składzie: ks. Proboszcz Krzysztof Iwaniszyn, pani Pedagog Małgorzata Barańców i Katechetka Mariola Ligorowska. Prezentacje rozpoczęła młodzież z gimnazjum. Po niej przyszedł czas na szkołę podstawową. Młodzi ludzie bardzo mocno przeżywali swoje role i widać było ich utożsamianie się z odgrywanymi postaciami. Po prezentacjach jury obradowało, a w tym czasie dzieci śpiewały piosenki religijne. Po trudnych obradach pani Małgorzata, przedstawiciel jury, ogłosiła wyniki konkursu, które są następujące:

1 miejsce – Maria Leśniak - św. Natalia, 2 miejsce – Wiktoria Krzemińska - św. Cecylia, 3 miejsce – Karolina Kulba - św. Karolina. Jury przyznało też wyróżnienia. Otrzymali je: Agnieszka Kaszuba, Oliwia Guzik, Klaudia Sójka, Jan Toporowski. Na koniec dzieci zrobiły sobie wspólne zdjęcie. Ks. Krzysztof przypomniał wszystkim uczestnikom, którzy nie zajęli trzech pierwszych miejsc, że są zaproszeni na wyjazd 17 listopada do Ząbkowic Śląskich jako obserwatorzy. Gratulujemy młodzieży i zachęcamy innych do poznawania świętych patronów. ks. Marcin

"Każdy świętym może być". Pod takim hasłem trwa tegoroczna akcja, która przez katechezy, zadania i konkurs chce przybliżyć dzieciom i młodzieży świętych patronów z chrztu św. Uczniowie przez katechezę, ale też przez wspólną z rodzicami pracę domową szukają informacji o swoich świętych w książkach czy w internecie, poznając ich postacie. Jest to też forma ewangelizacji dzieci i ich rodzin. Już teraz pragniemy pokazać kilka spośród prac, które do tej pory wpłynęły na konkurs, na kolejne oczekujemy do 20 listopada. Zachęcamy wszystkich, by listopadowy czas był okazją do przybliżenia sobie swoich świętych patronów, którzy w pielgrzymce do Nieba nas wyprzedzili, a są pomocą i natchnieniem dla nas – jeszcze pielgrzymów. ks. Marcin

Listopad to czas refleksji nad życiem i umieraniem. W tym czasie oczy naszej duszy kierujemy ku wieczności i przypominamy sobie, że na ziemi jesteśmy pielgrzymami, a naszym celem jest niebo i świętość. Zwyczajem ostatnich lat w naszej szkole z okazji wspomnienia Wszystkich Świętych dzieci i młodzież uczestniczą w różnych akcjach, takich jak okazjonalne katechezy o świętych, konkurs plastyczny "Każdy świętym może być" i "Plejada Świętych – Wielkie Imieniny 2017", które mają przybliżyć młodym ludziom ich patronów z chrztu św.

W dniu 9 listopada o godz. 12.45 w bibliotece odbędzie się I etap konkursu "Plejada Świętych – Wielkie Imieniny 2017". Dzieci przebrane za świętych, z ich atrybutami i wyuczonymi rolami, będą walczyły o dostanie się do II etapu – Konkursu Diecezjalnego w Ząbkowicach Śląskich, w którym naszą szkołę będą reprezentować trzej uczniowie.

Do konkursu zgłosili się: Wiktoria Krzemińska IIA, Klaudia Maroszek IVB, Klaudia Sójka VIB, Karolina Kulba VIB, Oliwia Guzik VIC, Maria Leśniak VIC, Agnieszka KaszubaVIC, Paulina Cisek IIDG, Karolina Śmietanka IIDG, Jan Toporowski IICG, Maria Janas IICG

Dziękujemy i trzymamy kciuki. ks. Marcin

W niedzielę 29 października, na zakończenie tygodnia misyjnego w naszej parafii gościliśmy Martę Trawińską. Wolontariuszkę misyjną działającą na co dzień w Wolontariacie Misyjny Salvator. Podczas Mszy Świętych wygłaszała ona dla nas świadectwo ze swojej posługi misyjnej w ośrodku dla dzieci ulicy w Kenii, gdzie pracowała dwukrotnie. Najważniejszym przesłaniem świadectw, które dla nas głosiła Marta było podkreślenie udziału świeckich w dziele misyjnym kościoła i fakt, że każdy z nas jest powołany aby na co dzień głosić Jezusa Chrystusa świadectwem swojej wiary poprzez wyrażanie miłości do drugiego człowieka. Po każdej Mszy Świętej można było wesprzeć projekty misyjne po przez złożenie ofiary do puszki lub zakup pamiątek przywiezionych z Zambii oraz Izraela. Wolontariat Misyjny Salvator (WMS) jest ogólnopolską organizacją, skupiającą wolontariuszy przy Zakonie Salwatorianów (Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Celem działalności Wolontariatu Misyjnego Salvator jest pomoc placówkom misyjnym oraz organizacjom na całym świecie poprzez pracę wolontariuszy. Wolontariusze WMS włączają się w popularyzację tematyki misyjnej, począwszy od społeczności lokalnych, w których się angażują. Przygotowanie wolontariuszy do wyjazdów opiera się na całorocznej formacji duchowej oraz warsztatach i szkoleniach. Bardzo istotnym elementem formacji wolontariuszy jest również zaangażowanie w pomoc m.in. placówkom wychowawczym, hospicjom, szpitalom i parafiom. Działalność na placówkach zagranicznych obejmuje: realizację programów resocjalizacyjno-adaptacyjnych oraz wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci i młodzieży, opiekę medyczną w ośrodkach pomocy oraz szpitalach, zajęcia dydaktyczne, edukacyjne i animacyjne dla dzieci i młodzieży podczas obozów wakacyjnych, pomoc osobom bezdomnym i dzieciom ulicy, pomoc w prowadzeniu domów dziecka i ośrodków wychowawczych. Marta

Więcej informacji na stronie: www.wms.sds.pl
oraz FB: Wolontariat Misyjny Salvator- fanpage

„Słupieckie Dni ze Św. Janem Pawłem II” dobiegły końca. Karol Wojtyła, Lolek,ksiądz, kardynał, papież, Ojciec Święty… Dziś podczas Mszy Św. dzieci wraz z katechetami Panią Mariolą Ligorowską i Panią Magdaleną Lichwa przedstawiły montaż słowno-muzyczny o życiu Świętego Jana Pawła II. Mogliśmy przypomnieć sobie jak wyglądała droga Lolka z Wadowic do Watykanu. Poprzez wiersze i piosenki przybliżyły nam sylwetkę naszego papieża Polaka. Te „Słupieckie Dni ze Św. Janem Pawłem II " pozwoliły nam poznać lepiej Karola Wojtyłę, przez chwilę być jeszcze bliżej Jego pontyfikatu i życia. Może w tych dniach niejeden z nas zadał sobie pytanie: Czego nauczył mnie Święty Jan Paweł II? Jakie drogowskazy życiowe mi pozostawił? Czy chociaż raz zatrzymałam się na chwilę i zastanowiłam się nad przesłaniami Ojca Świętego? Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali – jakże dziś ważne są te słowa, a jeszcze ważniejsze, by do nich  stosować się w naszym codziennym życiu. Może  pochylę się nad Jego słowami i czynami, które doprowadziły Go do Świętości. Hasło XVII Dnia Papieskiego, który obchodziliśmy 8 października brzmiało: Idźmy naprzód z nadzieją! Te słowa na przełomie tysiącleci skierował do Kościoła św. Jan Paweł II. Dziś po 16 latach nie straciły niczego ze swej aktualności. To dla nas bardzo trafne przynaglenie. Chciejmy dziś na nowo usłyszeć to wezwanie do nadziei tej prawdziwie chrześcijańskiej. Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. Jan Paweł II - Agnieszka Kruk

19 października o godzinie 9.50 rozpoczęły się warsztaty "Zdobnicy Szkła na Szlaku Papieskim", zorganizowane z okazji "Słupieckich Dni ze Św. Janem Pawłem II".  Warsztaty odwiedzili:  pani Dyrektor Mariola Sójka, pani Pedagog Małgorzata Malach-Barańców i ks. Proboszcz Krzysztof Iwaniszyn. Po modlitwie za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II i przywitaniu przewodnika, pana Ryszarda Ściebury z Radkowa, rozpoczęły się zajęcia.  Pan przewodnik rozpoczął  je od przybliżenia Szlaku Papieskiego w Kotlinie Kłodzkiej. Opowiedział o panu Janie Babeckim, który uczestniczył  w 1955 r.  w wycieczce z ks. Karolem Wojtyłą po Kotlinie Kłodzkiej. Wyprawa rozpoczęła się w Kudowie-Zdroju – Czermnej, przy kościele św. Bartłomieja Apostoła i przebiegała trasą przez Czermną, Bukowinę, Park Narodowy Gór Stołowych: Błędne Skały, Szczeliniec, Radków, Wambierzyce, Karłów, Duszniki-Zdrój - Schronisko pod Muflonem, Spaloną, Gniewoszów, Międzylesie, Śnieżnik, Schronisko pod Śnieżnikiem, Górę Igliczną - sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, Międzygórze i Długopole-Zdrój. Druga wycieczka z ks. Wojtyłą, rowerowa, miała miejsce w pierwszych dniach września 1956 r. Wówczas to ks. Karol Wojtyła, duszpasterz akademicki, powrócił na Dolny Śląsk wraz z czteroosobową grupą swoich studentów w ramach wyprawy rowerowej. Rozpoczęła się ona w Bolesławcu, prowadziła dalej przez Świeradów-Zdrój, następnie wzdłuż Karkonoszy: Sobieszów, Jelenia Góra, Karpacz, przez Kamienną Górę, Krzeszów - sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Szczawno-Zdrój, zamek Książ, Świebodzice do Świdnicy. Po tak bogatej lekcji historii przewodnik i zarazem artysta przeszedł do opowiadania o hutach szkła w Kotlinie Kłodzkiej, procesie produkcji szkła i wreszcie – do pokazu grawerowania na szkle. Ta część warsztatów bardzo zainteresowała uczniów i zaproszonych gości. Pan Ryszard obdarował uczestników spotkania pamiątkowymi grawerowanymi szklankami oraz zachęcał uczniów do zainteresowania się zawodem zdobnika szkła i podjęcia nauki w tym kierunku. Przypomniał też, że warsztaty wpisują się w zajęcia z zawodoznawstwa, a zawód grawera, choć dziś to już rzadkość, wart jest zainteresowania. Tymi warsztatami pomału kończymy tydzień ze Św. Janem Pawłem II. Wierzymy, że ten czas był dla ducha i ciała, i przybliżył postać i nauczanie Świętego Papieża. ks. Marcin

17 października o godzinie 8.00 odbył się finał konkursu wiedzy o życiu i świętości Jana Pawła II. Do konkursu przystąpili uczniowie z klas od 5 szkoły podstawowej do 3 gimnazjum. Etap drugi był trudniejszy, bo dotyczył już drobnych ciekawostek z życia papieża. Przykładowe pytania: "W jaki sposób ks. Karol organizował wakacyjny wypoczynek dla młodzieży? Które z zamieszczonych zdjęć przedstawia brata Karola Wojtyły?". Do konkursu zgłosiło się 25 uczniów. Po modlitwie o wstawiennictwo św. Jana Pawła uczniowie dostali testy i po krótkim omówieniu przebiegu konkursu przystąpili do pisania. Czas na rozwiązanie testów wynosił 45  minut. Największą wiedzą o życiu i świętości Jana Pawła II wykazali się:

I miejsce – Julia Legieć z kl. 7s (39 pkt.)

II miejsce – ex aequo : Laura Kawka z kl. 6a (37 pkt.) oraz Amelia Druciak z kl. 6a (36 pkt.)

III miejsce – ex aequo: Zofia Lis z kl. 6a (35 pkt.), Jakub Gołek z kl. 7s (35 pkt.) i Amelia Nikodem z kl. 7a (34 pkt.)

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za poświęcony czas i życzymy dalszych sukcesów. ks. Marcin

Już od czterech lat są organizowane Rekolekcje Diecezjalne. W tym roku miejscem spotkania dla młodzieży były Ząbkowic Śląskie. Z naszej parafii w liczbie 26 osób udała się nasza młodzież do Ząbkowic Śląskich z ks. Jackiem i panią Anną Kaszuba. Od rana mieliśmy okazje do spotkania ciekawych ludzi, zawarcia nowych znajomości, albo spotkania się z osobami, które już poznaliśmy wcześniej. Jednym z prowadzących był José H. Prado Flores – założyciel międzynarodowej sieci Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja, który przybył do nas z Meksyku. W głównej mierze bazowaliśmy na Piśmie Świętym i na tym jak być uczniem? i jak być misjonarzem? Wyjazd był udany. Z całej diecezji przybyło do Ząbkowic Śląskich ponad 400 młodych ludzi. ks. Jacek

13 października w Kaplicy Dobrego Pasterza odbyły się"Warsztaty Różańcowe". Celem spotkania było nauczenie dzieci przez zabawę Tajemnic Różańca. Warsztaty rozpoczęły się o godz. 10.00 modlitwą do Matki Bożej w intencji nauczycieli w przeddzień ich święta, z prośbą do Maryi w dzień fatimski, kończący jubileusz stulecia objawień w Fatimie, by dzieci z parafii Słupiec ukochały Różaniec i w miesiącu październiku uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych. Po części teoretycznej, przybliżającej Różaniec, a szczególnie dwie jego części: światła i radosną, przeprowadzonej przez ks. Marcina i panią katechetkę Mariolę, dzieci przystąpiły do zrobienia dwóch różańców. Zadanie polegało na wykonaniu dziesiątków różańca odpowiadających danej tajemnicy. I tak: w tajemnicy radosnej – Boże Narodzenie dzieci zrobiły ″paciorki″ w kształcie gwiazd, zaś druga grupa, robiąca część światła, tajemnicę Cud w Kanie Galilejskiej wykonała z ″paciorków″ w kształcie dzbanów. W precyzyjnej pracy dzieciom pomagali: ks. Marcin, pani katechetka Mariola i wychowawczyni klasy IIId pani Bożena. Po przypięciu gotowych dziesiątków na sznurek dzieci czekały na przeschnięcie ukończonych prac i w tym czasie obejrzały filmy: o objawieniach w Fatimie oraz o promotorze Różańca - św. Janie Pawle II. Na koniec zajęć nie zabrakło pamiątkowych fotek z przedstawicielami klas uczestniczących w warsztatach. ks. Marcin

Zakończył się I etap konkursu wiedzy o życiu i świętości Jana Pawła II. W tym roku hasło Papieskiego Dnia "Idźmy naprzód z nadzieją" przyświecało nam podczas  przeprowadzonych przed konkursem okolicznościowych katechez i później – już w trakcie pierwszego etapu konkursowych zmagań. Etap drugi będzie przeżywany również pod hasłem: "Idźmy naprzód z nadzieją" i zostanie rozstrzygnięty we wtorek o godz. 8.00 w sali 207. Wszystkim, którzy wzięli udział w I etapie konkursu, poświęcili czas na przypomnienie wiadomości o św. Papieżu, bardzo dziękujemy, a do II etapu zapraszamy:

z kl. 3c/g: Roberta Bekalskiego, Wiktorię Szponder, Karolinę Zając,

z kl. 5b: Martę Kubas,

z kl. 5c: Agatę Trojanowską, Kacpra Młodziejewskiego, Oliwię Białkowską, Natalię Sołtys,

z kl. 6a: Mikołaja Ćwiąkałę, Amelię Druciak, Laurę Kawkę, Jakuba Stygę, Zofię Lis,

z kl. 7a: Amelię Nikodem,

z kl. 7b: Zuzannę Boroń,Aleksandrę Bućko,Maję Bilarczyk,

z kl. 7s: Maję Dobrowolską, Jakuba Gołka, Dawida Krzysztofiaka, Julię Legeć, Artura Nedowoza Mikołaja Norka, Nikolę Prokopczak, Natalię Przybył, Macieja Rypińskiego.

Gratulujemy I etapu i wielkiej wiedzy na temat  św. Jana Pawła II i zapraszamy do drugiego etapu konkursu. ks. Marcin

"A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre". Pod takim hasłem odbył się tegoroczny konkurs "Mój Pupil". Konkurs zorganizowany został z okazji wspomnienia św. Franciszka, które miało miejsce 4 października. Dzieci z okazji wspomnienia i katechez okolicznościowych wykonały podobizny swoich pupili. Konkurs trwał do 10 października i niebawem zostaną podane jego wyniki. Niech św. Franiszek, patron ekologów, zachęca nas do dbania o świat, który nie jest tylko nasz, bo po nas przyjdą też inni. Niech obdarzony rozumem człowiek, który jest panem i jemu to wszystko służy, umie mądrze ze świata korzystać. ks. Marcin

Zwyczajem ostatnich lat dzieci z klas "0" i od 1 do 3 uczciły św. Jana Pawła II poprzez udział w Konkursie Plastycznym. Czas katechez, ale też i czas poświęcony w domu, pomógł zgłębić nauczanie Jana Pawła II poprzez książkę, film i rozmowy, aby później swoją wiedzę o Papieżu Polaku zaprezentować w konkursie plastycznym. Konkurs przedstawia Jana Pawła II zmierzającego z nadzieją po świecie. Wszystko, co czynił Papież, pełne było Bożej nadziei. Tegoroczny konkurs: "Idźmy naprzód z nadzieją" chce przypomnieć, jak ważna jest nadzieja i jak trzeba, by jej nigdy nie zabrakło. Postać świętych ma w tym pomóc.  18 października Dobiegł końca konkurs plastyczny pt. "Idźmy naprzód z nadzieją". Na konkurs wpłynęło wiele wykonanych przez dzieci prac, które pokazują, że dzieci – w większości urodzone po śmierci Jana Pawła II – musiały czy to przez katechezę, czy to przez rozmowy, włożyć niemało wysiłku, by wykonać prace pokazujące tak realnie życie Jana Pawła II. Wszystkim gratulujemy, a niektóre konkursowe prace prezentujemy.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce –  Magdalena Biernat kl. Ib, Adam Biela kl .IVc

II miejsce – Milena Kuczaik kl. IIIb, Paweł Walotek kl. IIId i Zuzanna Dziedzina kl. IIIa,

III miejsce – Marika Jędrzejewska kl. IIIc, Paweł Janczak

Serdecznie gratulujemy! ks. Marcin

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze smutki, radości i blaski. A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec, Święta Panno Maryjo, pełna łaski! W miesiącu październiku w sposób szczególny kłaniamy się Maryi, która podczas objawienia się Justynce i Basi w Gietrzwałdzie skierowała słowa orędzia: Odmawiajcie gorliwie różaniec. Codzienna modlitwa na  małych paciorkach o zdrowie, pokój, dobro czy w  intencjach, które nosimy w sercach  jest w naszym życiu bardzo ważna, a różaniec czy to biały, kolorowy, czy drewniany to tak jak nasz dowód osobisty- zawsze z nami. Podczas sobotniej mszy św. ks. Prałat Jerzy Czernal dokonał poświęcenia różańców, które przyniosły ze sobą dzieci przygotowujące się do Sakramentu Pierwszej Komunii Św. Pobłogosławił również ten czas przygotowania do tak ważnego wydarzenia w  życiu dzieci i ich rodziców. Niech odtąd modlitwa różańcowa towarzyszy już zawsze. Nie zawiedźmy Matki Bożej, rozważajmy tajemnice różańca, modląc się za mamę, tatę, za rodzinę, umocnienie w wierze. Agnieszka Kruk

W piątek 6 października o godzinie 18.00 słupieccy wolontariusze działający przy parafii św. Katarzyny wraz z opiekunem, ks. Marcinem, wybrali się do Nowej Rudy do zaprzyjaźnionego Domu Opieki. Po przyjeździe szefowa domu, Pani Beata Szałęga, przywitała grupę wolontariuszy i pokrótce przybliżyła pracę z chorymi. Po ciekawych wskazówkach pani Beaty młodzież z przygotowanym ciastem i herbatą z cytryną udała się windą do świetlicy, by w niej spotkać się z podopiecznymi domu. Na początku spotkania każdy miał za zadanie krótko się przedstawić. Po zapoznaniu przyszedł czas na przygotowane ciasto i herbatę. Humory dopisywały wszystkim, a wspólny śpiew  ″Barki″, ″Góralu czy ci nie żal″, połączył pokolenia. Nie brakło też ciekawych opowiadań o pracy na kolei i o pracy rybaka. Po owocnym wieczorze wolontariusze wrócili do Słupca z planami częstszych odwiedzin domów pomocy społecznej na terenie miasta Nowa Ruda. ks. Marcin

Copyright Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksnadryjskiej Nowa Ruda Słupiec © - misiak4@gmail.com 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.