Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1291495
  • e1.jpg
  • e4.jpg
  • e5.jpg
  • e6.jpg

TPS w Świdnicy

Każdy pierwszy czwartek miesiąca to dzień szczególnej modlitwy za wszystkich powołanych do służby w kościele oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W związku z tym, w czwartek 6 października br., przedstawiciele naszej Parafii udali się z ks. Krzysztofem do Świdnicy na wspólną modlitwę w tej ważnej intencji. W Katedrze zgromadziła się wspólnota WSD Diecezji Świdnickiej oraz księża, siostry zakonne i ludzie świeccy, spośród których wielu należy do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i Towarzystwa Przyjaciół WSD. Spotkanie modlitewne rozpoczęło się o godz. 17.30 nabożeństwem różańcowym. Centralnym punktem była Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego. Na zakończenie nasi Parafianie zostali zaproszenie do budynku Seminarium na kolację z całą wspólnotą klerycką. ks. Krzysztof          

           

W niedzielę Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium wybrali się do Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy na coroczny piknik z okazji zakończenia roku akademickiego i zakończenia Tygodnia - „Kultury Chrześcijańskiej”. Na początku wszyscy goście wraz z klerykami uczestniczyli we Mszy Świętej w Katedrze Świdnickiej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium w Świdnicy. Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Na początku swojej wypowiedzi nakreślił okres w jakim obecnie się znajdujemy, mówiąc o Roku Miłosierdzia ogłoszonym przez papieża, o Światowych Dniach Młodzieży oraz o 1050. rocznicy Chrztu Polski. W drugiej części homilii mówił o miłosierdziu Bożym, bazując na geście odpuszczenia grzechów kobiecie cudzołożnej, która obmyła stopy Jezusowi. Po Eucharystii wszyscy udali się do seminaryjnego ogrodu, gdzie miał miejsce piknik. Nie brakło tańców, śpiewów, dobrej strawy oraz koncertu seminaryjnego zespołu "The Clouds". Odbył się także występ naszych wolontariuszy, przedstawili oni pantomimę. W trakcje trwania pikniku malowaliśmy dzieciom twarze. Było mnóstwo frajdy i dobrej zabawy. Impreza zakończyła się o 15:00 litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Patrycja Kaszuba

10 stycznia 2016 r., w Niedzielę Chrztu Pańskiego, w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy odbyło się tradycyjne opłatkowe spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium. Uczestniczyli w nim również członkowie słupieckiego TPS: Prezes Towarzystwa – Jan Aniszewski z małżonką Czesławą, Jadwiga Jędrzejuk i Teresa Bawoł. Spotkanie w gmachu seminaryjnym rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył Rektor WSD w Świdnicy, ks. dr Tadeusz Chlipała. Słowo Boże wygłosił ojciec duchowny z seminarium. Po Mszy św. był czas na jasełka w wykonaniu alumnów oraz uroczysty obiad połączony ze wspólnym śpiewem kolęd. ks. Marcin

 

9 października o godz. 9.00 uroczystą Mszą św. w Katedrze świdnickiej rozpoczęła się Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej. Wzięły w niej udział m.in. Towarzystwa Przyjaciół WSD, a wśród nich słupieckie TP WSD. Mszy św. przewodniczył ks. bp Zbigniew Kiernikowski, Biskup Legnicki.  W kazaniu ks. bp mówił o nowym roku akademickim jako "procesie rozwoju do prawdziwego szczęścia", zaś jako przykład prawdziwego szczęścia pokazał słowa Jezusa z Ewangelii św. Łukasza – Łk 11,27-28. Druga część inauguracyjnej uroczystości odbyła się w Auli WSD. Po odśpiewaniu przez chór seminaryjny  hymnu ″Gaude Mater Polonia″  przemówienie powitalne wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała, Rektor WSD w Świdnicy. Po sprawozdaniu z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, które przedstawił ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny, oraz po podziękowaniu panu Medardowi Plewackiemu za wieloletnią pracę z alumnami, nominacjach i – najważniejszej –immatrykulacji studentów roku I, rozpoczął się wykład ks. bp. Gościa, Zbigniewa Kiernikowskiego, na temat: "Być z Jezusem". Alokucji dokonał ks. bp Ignacy Dec, który też zaprosił wszystkich gości na wspólny obiad. "Gaudeamus igitur″ odśpiewane przez chór seminaryjny zamknęło drugą część inauguracji, a otworzyło uroczysty obiad. Serdeczne Bóg zapłać przedstawicielom słupieckiego Towarzystwa Przyjaciół WSD, na czele z panem Prezesem Janem Aniszewskim z małżonką Czesławą, panem Edwardem Maluszczakiem oraz paniami Małgorzatą Flis i Teresą Fereżyńską. ks. Marcin

24 czerwca w uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela, w Katedrze Świdnickiej, z rak Biskupa Adama Bałabucha, 4 kleryków Świdnickiego Seminarium, przyjęło posługę akolitatu. Wśród nich jest dwoje alumnów pochodzących z naszej parafii: Mariusz Maluszczak i Gniewomir Flis. W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli kapłani naszej parafii, rodzice alumnów oraz licznie zgromadzeni parafianie - przyjaciele i znajomi naszych kleryków. Klerycy przygotowywali się do tej posługi podczas rekolekcji w Polanicy Zdroju, w dawnym Domu Księży Emerytów. Ćwiczenia duchowe pod tytułem: Eucharystyczna metodyka Jezusa Chrystusa, poprowadził Ojciec duchowny Ks. Mirosław Rakoczy. Podczas tych rekolekcji klerycy mogli, poprzez medytacje nad słowami ustanowienia Sakramentu Eucharystii, pogłębić swoja wiarę i dobrze przygotować się do posługi akolitatu. Alumni mogą udzielać wiernym Komunii Świętej, zanosić ja chorym do ich domów i szpitali, udzielać wiatyku oraz puryfikować naczynia liturgiczne i prowadzić nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. To kolejny ważny krok w drodze do Kapłaństwa wieńczący czwarty rok studiów. kl. Gniewomir

9 maja duchowieństwo diecezji świdnickiej wraz ze swoimi Pasterzami – bp. Ignacym i bp. Adamem, udało się do Trzebnicy na swój dzień skupienia. Na ten dzień został zaproszony Arcybiskup z Kazachstanu, Tomasz Peta. Wspólnie sprawowana Eucharystia ofiarowana była w intencji Ojczyzny i diecezji świdnickiej. Arcybiskup w kazaniu zachęcał duchowieństwo świdnickie do ″wracania do wieczernika″– miejsca modlitwy, i tam regenerowania swoich sił. Duchowni umocnieni Słowem Bożym i Eucharystią powrócili do swoich parafialnych wieczerników, by tam modlić się i pracować. ks. Marcin

8 maja w Katedrze Świdnickiej, w święto jej Patrona – Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, zostało wyświęconych sześciu nowych diakonów. W tym dniu w katedrze nie zabrakło przedstawicieli słupieckiego Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego, które towarzyszy klerykom nie tylko modlitwą, ale również swoją obecnością. Tak było też ósmego maja. Biskup Adam podziękował wszystkim przedstawicielom Towarzystw WSD i prosił o modlitwę w intencji nowych diakonów, przed którymi już ostatni rok seminaryjnej formacji. ks. Marcin

 

26 kwietnia, w Niedzielę Dobrego Pasterza, do naszej wspólnoty parafialnej przyjechali klerycy, diakon WSD w Świdnicy oraz Siostry Terezjanki (CST) ze Ścinawki Dolnej. Na Mszach św. klerycy i diakon opowiadali o swoim powołaniu. Jak podkreślali: "wszyscy jesteśmy powołani do świętości i nie tylko drogą kapłaństwa tam dojść można". Na Mszach o godz. 10.00 i 11.15 Siostry i ich podopieczni, mieszkańcy DPS ze Ścinawki Dolnej, wystawili spektakl pod tytułem "Santo Subito" o Janie Pawle II. Przedstawienie przybliżyło drogę powołania Naszego Papieża i pokazało, że Bóg powołuje, a człowiek odpowiada. Dziękujemy klerykom i siostrom za ten czas ofiarowany naszej wspólnocie, i zapewniamy o naszej modlitwie. ks. Marcin

25 kwietnia, w przeddzień Niedzieli Dobrego Pasterza, na Górze Wszystkich Świętych odbyło się powołaniowe spotkanie kleryków z kandydatami do Bierzmowania i z dziećmi. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele rodziców naszej młodzieży. Na spotkaniu oczywiście nie zabrakło słupieckiego Towarzystwa Przyjaciół WSD, które modli się za Świdnickie Seminarium. Spotkanie rozpoczęła modlitwa w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, szczególnie z naszej parafii. Klerycy z wielką radością opowiadali o swoim powołaniu i życiu kleryckim. Obok smażonej kiełbaski nie zabrakło słodkich bułeczek przywiezionych przez kleryków ze Świdnicy. Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. ks. Marcin

W środę 8 kwietnia br. słupieckie szkoły odwiedziły siostry Niepokalanki z Prywatnego Gimnazjum i Liceum z Wałbrzycha. Celem przybycia sióstr było zaproszenie dziewcząt do Katolickiej Szkoły. Uczniowie mogli poznać charyzmat Zgromadzenia oraz zadawać pytania. Spotkania dla poszczególnych grup trwały 45 minut. Wykłady przeplatane były piosenkami w wykonaniu uczennic s.s Niepokalanek. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w spotkaniach. Pytania zadawane przez młodych ludzi świadczyły o tym, że myślą bardzo poważnie o swoim życiu i potrzebują pewnych wartości. ks. Marcin

W Święto Chrztu Pańskiego w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się opłatkowe spotkanie Towarzystwa Przyjaciół WSD. Na to spotkanie udało się również Słupieckie Towarzystwo Przyjaciół Seminarium. Nasze Towarzystwo reprezentował Prezes TP WSD, Pan Jan Aniszewski z małżonką Czesławą i z babcią kleryka Gniewomira, Teresą Fereżyńską. Mszy Świętej przewodniczył Biskup Świdnicki, Ignacy Dec. Biskup w kazaniu nawiązał do Święta Chrztu Pańskiego oraz zachęcał do umacniana wiary. Po Mszy św. młodzież ze Świebodzic przedstawiła, przygotowany na podstawie objawień boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas, spektakl o Mszy świętej zatytułowany: „Tajemnica Eucharystii”. Sztuka zachęcała do zaangażowania w obrzędy Eucharystii. Ukazała, jak święci i aniołowie przeżywają Eucharystię, a jak czyni to współczesny człowiek. Po sztuce był czas na życzenia noworoczne. Pamiętamy wszyscy o modlitwie w intencji naszych kleryków i modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Niech na czas sesji egzaminacyjnej dobry Bóg błogosławi alumnom WSD i profesorom. ks. Marcin

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP klerycy kursu trzeciego Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy przyjęli strój duchowny. Uroczystość obłóczynowa rozpoczęła się o godz. 9.00. Na tej Mszy św. zgromadziło się wielu kapłanów i zaproszonych gości. Eucharystii przewodniczył bp Adam Bałabuch. W kazaniu Biskup zwrócił się do obłóczanych, prosząc, by byli świadkami, a strój duchowny, który mają przyjąć był odzwierciedleniem ich wnętrza i miłości do Jezusa. Po poświęceniu sutann klerycy udali się do kaplicy Serca Jezusowego, by przy pomocy swoich księży proboszczów i wikariuszów włożyć upragniony strój duchowny. Naszemu klerykowi Marcelemu pomagali: ks. Józef Siemasz, ks. Paweł Kuriata i ks. Marcin Zawada. Po założeniu stroju duchownego klerycy w procesji wrócili do ołtarza, aby założyć komże. Na koniec Mszy św. nowo obłóczeni razem z ks. Biskupem i wychowawcami z seminarium zrobili pamiątkowe zdjęcie. Po uroczystościach w katedrze klerycy zaprosili swoich gości do auli w seminarium na akademię przygotowaną przez rok trzeci, a po niej - do sal wykładowych na mały poczęstunek. Gratulujemy klerykowi Marcelemu przyjęcia stroju duchownego i życzymy Mu wielu łask Bożych i radości z wyboru pięknej, ale jakże trudnej drogi. ks. Marcin

Copyright Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksnadryjskiej Nowa Ruda Słupiec © - misiak4@gmail.com 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.