Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1291524
 • e1.jpg
 • e4.jpg
 • e5.jpg
 • e6.jpg

TPS w Świdnicy

 1. Jan Aniszewski - prezes
 2. ks. Marcin Zawada - opiekun
 3. Roman Mrozek
 4. Renata Mrozek
 5. Krystyna Niedziela
 6. Tadeusz Niedziela
 7. Edward Maluszczak
 8. Bogusława Maluszczak
 9. Krystyna Kownacka
 10. Wiktor Kownacki
 11. Wanda Nikodem
 12. Zygmunt Nikodem
 13. Krystyna Pająk
 14. Barbara Wiśniewska
 15. Mariola Ligorowska
 16. Teresa Fereżyńska
 17. Lucyna Zawilińska
 18. Aleksandra Konarkowska
 19. Urszula Smolińska
 20. Wacław Waśko
 21. Teresa Bawoł
 22. Edward Bawoł

Chrystus w sposób jasny określa kto kogo wybiera. To nie człowiek wybiera Boga, ale Bóg wybiera człowieka. Chrystus kieruje do osoby powoływanej przez siebie słowa „Pójdź za Mną”. Jest to ogromna łaska a zarazem wezwanie, propozycja, która wymaga ze strony powołanego odpowiedzi. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, pierwszym krokiem jest pozostawienie wszystkiego. Jak niegdyś apostołowie zostawili sieci i swoje zajęcia, tak dzisiaj osoba powołana pozostawia swoje plany, karierę, rodzinę, aby całkowicie swój czas poświęcić dla Jezusa. Miejscem, które jest szczególnym terenem spotkania z Jezusem jest Seminarium. Seminarium jest zarówno miejscem, jak i wspólnotą ludzi, którzy starają się w sposób głębszy poznać Chrystusa i głoszoną przez Niego naukę, oraz według niej żyć. To poznawanie nauki Jezusa realizuje się poprzez studia trwające 6 lat. Klerycy Seminarium Świdnickiego studiują na Papieskim Wydziale Teologicznym. Przez pierwsze dwa lata uczęszczają na wykłady z filozofii, a przez kolejne cztery - na wykłady z teologii. Uczelnia daje wiedzę nt. głoszonej przez Chrystusa nauki, kaplica seminaryjna natomiast stanowi miejsce, w którym można się zatrzymać, przemyśleć wszystkie sprawy i wiadomości, spotkać się z Jezusem w sakramencie Eucharystii, pokuty, nabrać sił do działania, „zaczerpnąć ze źródła wody żywej”. Zdobyta wiedza, bliska więź z Bogiem nawiązana przez częstą modlitwę - to wszystko musi wydawać owoce. Owoce ducha, jak pisze św. Paweł w Liście do Galatów, w postaci: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania. Nie można tego zatrzymać dla siebie. Trzeba iść i dzielić się tymi wartościami ducha ze wszystkimi. Z tego też powodu już od pierwszego roku formacji seminaryjnej podejmujemy różnego rodzaju formy posługi duszpasterskiej.Wiemy z życia codziennego, że jeśli chcemy, by owoce zachowały swoją świeżość, trwałość i dobry smak, trzeba je przechowywać w odpowiednich, sprzyjających im warunkach. Podobnie sprawy się mają z owocami działania Bożego. By to wszystko trwało i ogarniało swym działaniem wszystkich, potrzebne są sprzyjające warunki. Te sprzyjające warunki dla owoców Bożego działania to modlitwa. I o modlitwę tutaj proszę. Sam osobiście odczułem wielokrotnie jej wartość i działanie. W chwilach trudnych świadomość tego, że jakaś osoba modli się za mnie, a ktoś inny zamówił Mszę św. z prośbą o wytrwanie w powołaniu, momentalnie wzmacnia, stawia natychmiast na równe nogi.

Czytaj więcej: „Nie wyście Mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc...

W sobotę 8 listopada  w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej odbył się dzień otwarty. Na to spotkanie przybyła młodzież z całej Diecezji. Słupiecką parafię reprezentował Szymon Barańców. Dzień skupienia rozpoczął się Mszą Świętą w katedrze, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po południu, oprócz uczestnictwa w przewidzianych modlitwach, młodzi ludzi wzięli udział w wykładach. Dzień skupienia zakończył się kolacją z całą wspólnotą klerycką. ks. Marcin

09 października przedstawiciele słupieckiego Towarzystwa Przyjaciół WSD w Świdnicy wraz z ks. Marcinem udali się na uroczystą inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015 w Seminarium. Inauguracja rozpoczęła się o godz. 9.00 Mszą św., której przewodniczył ks. Bp Ignacy Dec. Ordynariusz Diecezji nawiązał do patrona dnia, bł. Wincentego Kadłubka. Pokazywał jego wielką pokorę i mądrość.  Po  błogosławieństwie na nowy rok akademicki wszyscy zaproszeni goście udali się do gmachu WSD  na drugą część  uroczystości, która rozpoczęła się od odśpiewania przez chór seminaryjny hymnu ″Gaude Mater Polonia″. Przemówienie powitalne wygłosił ks. Tadeusz Chlipała, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Kończąc swoje wystąpienie cytował Papieża Franciszka - mówił: "Formacja zatem nie jest czynnością jednostronną, przez którą ktoś przekazuje pojęcia teologiczne czy duchowe. Jezus do tych, których powoływał, nie mówił «chodź, to ci wyjaśnię». Bynajmniej! Nie mówił też: «chodź, to cię pouczę». Mówił:: «chodź za Mną», «rób to, co Ja». I to jest metoda, którą także dzisiaj Kościół chce zastosować do swoich duchownych. Formacja, o której mówimy, to doświadczenie uczniów, które zbliża do Jezusa i pozwala coraz bardziej się do Niego upodabniać. Właśnie dlatego nie może ona być zadaniem prowadzonym do pewnego czasu, bo kapłani nigdy nie przestają być uczniami Jezusa i iść za Nim”. Następnie ks. Andrzeja Majka, dyrektor administracyjny WSD, zdał sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Po nim nastał najważniejszy moment dla najmłodszych wspólnoty kleryckiej - immatrykulacja studentów kursu pierwszego. Głos zabrał ks. Włodzimierz Wołyniec, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ksiądz profesor mówił o otwarciu się na działanie Łaski Bożej, na wzór Maryi. Po przemówieniu przedstawiciela młodzieży, wręczeniu nagród najlepszym studentom w roku akademickim 2013/2014, wręczeniu stypendium Senatora Rzeczypospolitej Polskiej - nastąpiła alokucja ks. Bp. Ignacego Deca. ″Gaudeamus igitur″ w wykonaniu chóru seminaryjnego zwieńczyło uroczyste zebranie. Po bogatej drugiej części uroczystości zaproszeni goście udali się na obiad. Jeszcze pamiątkowa fotka i – wróciliśmy do parafii. ks. Marcin.

Copyright Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksnadryjskiej Nowa Ruda Słupiec © - misiak4@gmail.com 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.